Medic Bun oras Chisineu-Cris

Medic Bun - Chisineu-Cris

  • Terapeutica

Neonatologie Chisineu-Cris

Neonatologie  judet Arad  Chisineu-Cris

Terapeutica a luat fiinta in anul 2003 la initiativa a 5 medici membri fondatori cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic. A demarat ca spital general stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte a...

  • Chirurgie vasculara Terapeutica

Chirurgie vasculara Chisineu-Cris

Chirurgie vasculara  judet Arad  Chisineu-Cris

Terapeutica a luat fiinta in anul 2003 la initiativa a 5 medici membri fondatori cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic. A demarat ca spital general stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte a...

  • Clinica Terapeutica

Chirurgie cardiovasculara Chisineu-Cris

Chirurgie cardiovasculara  judet Arad  Chisineu-Cris

Terapeutica a luat fiinta in anul 2003 la initiativa a 5 medici membri fondatori cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic. A demarat ca spital general stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte a...

  • Terapeutica

Psihiatrie Chisineu-Cris

Psihiatrie  judet Arad  Chisineu-Cris

Terapeutica a luat fiinta in anul 2003 la initiativa a 5 medici membri fondatori cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic. A demarat ca spital general stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte a...

  • Clinica Terapeutica

Anestezie si terapie intensiva Chisineu-Cris

Anestezie si terapie intensiva  judet Arad  Chisineu-Cris

Terapeutica a luat fiinta in anul 2003 la initiativa a 5 medici membri fondatori cu scopul de a deservi din punct de vedere medical o arie populationala defavorizata prin pozitia geografica si statut economic. A demarat ca spital general stabilit in Chisineu-Cris, judetul Arad, urmand sa-si dezvolte a...